Chung cư Đức Khải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 15B Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam
Số điện thoại 028 3830 6868
Trang web duckhai.com.vn
Vị trí chính xác 10.701.511, 1.067.329.898


Địa chỉ Chung cư Đức Khải ở đâu?

15B Nguyễn Lương Bằng, Phú Mỹ, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh 70000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chung cư Đức Khải như thế nào?

Thứ Năm:[07:00-22:30], Thứ Sáu:[07:00-22:30], Thứ Bảy:[07:00-22:30], Chủ Nhật:[07:00-22:30], Thứ Hai:[07:00-22:30], Thứ Ba:[07:00-22:30], Thứ Tư:[07:00-22:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Thạnh Tân Apartment, Tân Đông Hiệp