Chùa Vạn Đức

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 502 Tô Ngọc Vân, Tam Phú, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 2388
Trang web chuavanduc.vn
Vị trí chính xác 10.863.433.899.999.900, 10.674.258.599.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hải Vân Sơn, Hoà Minh