Chùa Ưu Đàm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 259 Đ. Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3726 9863
Trang web tienamphu.com
Vị trí chính xác 10.829.935.599.999.900, 10.672.188.519.999.900


Địa chỉ Chùa Ưu Đàm ở đâu?

259 Đ. Kha Vạn Cân, Hiệp Bình Chánh, Thành Phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Ưu Đàm như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-20:00], Chủ Nhật:[09:00-20:00], Thứ Hai:[09:00-20:00], Thứ Ba:[09:00-20:00], Thứ Tư:[09:00-20:00], Thứ Năm:[09:00-20:00], Thứ Sáu:[09:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hội Quang, Lai Uyên