Chùa Tịnh Nghiêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ FHVW+96G, Phú Thượng, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 097 544 12 90
Trang web
Vị trí chính xác 164.934.439, 1.075.955.852


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hoa Nghiêm