Chùa Tiên Quang, Xã Bình Thắng

Thông tin chi tiết

Địa chỉ VQXV+H62, Quốc lộ 1K, Xã Bình Thắng, Dĩ An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 090 826 23 60
Trang web
Vị trí chính xác 108.988.856, 106.793.026


Hình ảnh

Xem thêm:  Tịnh Xá Liên Hoa, Bạch Đằng