Chùa Thanh Hải, Thanh Khê Tây

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 156 Dũng Sĩ Thanh Khê, Thanh Khê Tây, Thanh Khê, Đà Nẵng, Việt Nam
Số điện thoại 0236 2213 882
Trang web
Vị trí chính xác 160.750.787, 1.081.768.953


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Phổ Quang, An Khê