Chùa Tàu Phú Hội, Phú Hội

Thông tin chi tiết

Địa chỉ M9X7+CWP, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam
Số điện thoại 098 723 26 47
Trang web
Vị trí chính xác 116.985.894, 1.083.648.132


Địa chỉ Chùa Tàu Phú Hội ở đâu?

M9X7+CWP, Phú Hội, Đức Trọng, Lâm Đồng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Tàu Phú Hội như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00], Thứ Ba:[08:00-18:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Linh Nghĩa, Tân Nghĩa