Chùa Ruỗi, chùa Linh Phúc Quảng Cư, Quảng Thanh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ WJX5+FWJ, Unnamed Road, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 096 666 03 91
Trang web
Vị trí chính xác 20.948.722.699.999.900, 1.066.097.642


Địa chỉ Chùa Ruỗi, chùa Linh Phúc Quảng Cư ở đâu?

WJX5+FWJ, Unnamed Road, Quảng Thanh, Thủy Nguyên, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Ruỗi, chùa Linh Phúc Quảng Cư như thế nào?

Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Vọng Cung, Ngô Quyền