Chùa Quỳnh Đẩu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Đẩu Sơn, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3790 497
Trang web
Vị trí chính xác 207.912.762, 1.066.487.879


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bửu Quang