Chùa Phổ Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Kim Sơn, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam
Số điện thoại 094 594 91 45
Trang web business.site
Vị trí chính xác 164.056.507, 1.075.836.325


Địa chỉ Chùa Phổ Minh ở đâu?

Kim Sơn, Hương Thủy, Thừa Thiên Huế 49000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Phổ Minh như thế nào?

Thứ Bảy:[09:00-17:00], Chủ Nhật:[09:00-17:00], Thứ Hai:[09:00-17:00], Thứ Ba:[09:00-17:00], Thứ Tư:[09:00-17:00], Thứ Năm:[09:00-17:00], Thứ Sáu:[09:00-17:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hội Sơn, Thủ Dầu Một