CHÙA LU (Thiền viện Phước Nghiêm )

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL51, ấp Hiền Hoà, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 090 314 21 42
Trang web
Vị trí chính xác 10.687.151.199.999.900, 1.070.237.432


Địa chỉ CHÙA LU (Thiền viện Phước Nghiêm ) ở đâu?

QL51, ấp Hiền Hoà, Long Thành, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của CHÙA LU (Thiền viện Phước Nghiêm ) như thế nào?

Thứ Bảy:[00:00-21:00], Chủ Nhật:[00:00-21:00], Thứ Hai:[00:00-21:00], Thứ Ba:[00:00-21:00], Thứ Tư:[00:00-21:00], Thứ Năm:[00:00-21:00], Thứ Sáu:[00:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Diệu Viên