Chùa Linh Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ ĐT825, Ấp Thôi Môi, Hoà Khánh Đông, Đức Hòa, Long An 853700, Việt Nam
Số điện thoại 090 934 61 55
Trang web
Vị trí chính xác 108.760.026, 1.064.025.412


Địa chỉ Chùa Linh Phước ở đâu?

ĐT825, Ấp Thôi Môi, Hoà Khánh Đông, Đức Hòa, Long An 853700, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Linh Phước như thế nào?

Thứ Bảy:[07:00-20:00], Chủ Nhật:[07:00-17:00], Thứ Hai:[07:00-20:00], Thứ Ba:[07:00-20:00], Thứ Tư:[07:00-20:00], Thứ Năm:[07:00-20:00], Thứ Sáu:[07:00-20:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bửu Thành