Chùa Liên Hoa

Thông tin chi tiết

Địa chỉ J4P4+52F, Hắc Dịch, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 091 427 17 97
Trang web
Vị trí chính xác 106.354.277, 1.071.050.459


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Từ Đức