Chùa Huyền Quang

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 56C7+P2W, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 097 974 18 58
Trang web
Vị trí chính xác 11.171.852, 1.072.125.712


Địa chỉ Chùa Huyền Quang ở đâu?

56C7+P2W, La Ngà, Định Quán, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Huyền Quang như thế nào?

Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày], Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Bửu Hương, Thủy Xuân