Chùa Hưng Sơn Tự – Phòng Thuốc Nam Phước Thiện

Thông tin chi tiết

Địa chỉ thôn Phước Long, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3893 651
Trang web
Vị trí chính xác 10.514.788.699.999.900, 10.708.443.249.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Phúc Linh