Chùa Huê Nghiêm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 204 Đặng Văn Bi, Bình Thọ, Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3896 3023
Trang web chuahuenghiem.net
Vị trí chính xác 108.490.185, 1.067.597.163


Hình ảnh

Xem thêm:  Tổ Đình Sắc Tứ Giác Nguyên, D'Ran