Chùa Hồng Phúc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ RJ9P+X2F, Bắc Sơn, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0792 576 982
Trang web
Vị trí chính xác 20.819.931, 10.663.504.789.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Bảo tàng Văn hoá Dân gian Hội An