Chùa Hiếu Quang, Trường An

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63 Phan Bội Châu, Trường An, Thành phố Huế, Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0234 3820 489
Trang web
Vị trí chính xác 164.538.251, 10.758.288.239.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Quán Thế Âm (Thích Quảng Đức), Phường 5