Chùa Diễn Phước

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GJ4G+836, Phú Thị, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 0779 525 660
Trang web
Vị trí chính xác 165.057.831, 1.076.251.435


Xem thêm:  Chùa Sùng Hóa