Chùa Đại Tòng Lâm

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QL51, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0792 425 840
Trang web daitonglam.com
Vị trí chính xác 106.027.702, 10.705.826.689.999.900


Địa chỉ Chùa Đại Tòng Lâm ở đâu?

QL51, TT. Phú Mỹ, Tân Thành, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Đại Tòng Lâm như thế nào?

Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00], Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00], Thứ Hai:[05:00-18:00], Thứ Ba:[05:00-18:00], Thứ Tư:[05:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Liên Trì - TP.Vũng Tàu