Chùa Bồ Đề, Bồ Đề

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 90 P. Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam
Số điện thoại 024 3827 3529
Trang web chuabode.business.site
Vị trí chính xác 210.359.226, 1.058.667.009


Địa chỉ Chùa Bồ Đề ở đâu?

90 P. Phú Viên, Bồ Đề, Long Biên, Hà Nội 100000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chùa Bồ Đề như thế nào?

Thứ Tư:[08:00-22:00], Thứ Năm:[08:00-22:00], Thứ Sáu:[08:00-22:00], Thứ Bảy:[08:00-22:30], Chủ Nhật:[08:00-22:30], Thứ Hai:[08:00-22:00], Thứ Ba:[08:00-22:00]

Chùa Bồ Đề có website không?

chuabode.business.site

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chùa Tiên Phước (Chùa Tiên Nộn)