Chùa ASOKA, Ấp 7

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 7C Đường 132, Ấp 7, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam
Số điện thoại 0762 776 350
Trang web
Vị trí chính xác 109.635.169, 1.065.926.305


Địa chỉ Chùa ASOKA ở đâu?

7C Đường 132, Ấp 7, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh 700000, Việt Nam

Mạng xã hội của Chùa ASOKA là gì?

facebook: https://translate.google.com/translate?hl=en&sl=vi&u=https://www.facebook.com/Ch%25C3%25B9a-Asoka-112713197258799/posts&prev=search&pto=aue

Hình ảnh

Xem thêm:  Chùa Hưng Long