Chợ Thái Bình

Thông tin chi tiết

Địa chỉ QM8Q+QJF, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3839 4027
Trang web
Vị trí chính xác 107.667.595, 1.066.888.663


Địa chỉ Chợ Thái Bình ở đâu?

QM8Q+QJF, Cống Quỳnh, Phường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Thái Bình như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-18:00], Thứ Năm:[05:00-18:00], Thứ Sáu:[05:00-18:00], Thứ Bảy:[05:00-18:00], Chủ Nhật:[05:00-18:00], Thứ Hai:[05:00-18:00], Thứ Ba:[05:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Van De Blue, Đạ Ploa