Chợ nội thất Hải Phòng, Thành Tô

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 753 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam
Số điện thoại 090 426 24 26
Trang web chonoithathaiphong.vn
Vị trí chính xác 208.301.412, 10.671.899.499.999.900


Địa chỉ Chợ nội thất Hải Phòng ở đâu?

753 Ngô Gia Tự, Thành Tô, Hải An, Hải Phòng 180000, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ nội thất Hải Phòng như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-20:30], Chủ Nhật:[08:00-20:30], Thứ Hai:[08:00-20:30], Thứ Ba:[08:00-20:30], Thứ Tư:[08:00-20:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-20:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Công ty TNHH Sofa Taiyu, KCN Sông Mây