Chợ Long Điền

Thông tin chi tiết

Địa chỉ F6V8+G22, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 090 988 82 71
Trang web
Vị trí chính xác 10.493.765, 1.072.150.226


Địa chỉ Chợ Long Điền ở đâu?

F6V8+G22, TT. Long Điền, Long Điền, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Long Điền như thế nào?

Thứ Tư:[05:00-22:01], Thứ Năm:[05:00-22:01], Thứ Sáu:[05:00-22:01], Thứ Bảy:[05:00-22:01], Chủ Nhật:[05:00-22:01], Thứ Hai:[05:00-22:01], Thứ Ba:[05:00-22:01]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Long Thành