Chợ Hương Cần

Thông tin chi tiết

Địa chỉ GG8P+R7R, ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 094 523 22 41
Trang web
Vị trí chính xác 165.171.052, 1.075.356.281


Địa chỉ Chợ Hương Cần ở đâu?

GG8P+R7R, ĐT8B, Hương Toàn, Hương Trà, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Chợ Hương Cần như thế nào?

Thứ Sáu:[Mở cửa cả ngày], Thứ Bảy:[Mở cửa cả ngày], Chủ Nhật:[Mở cửa cả ngày], Thứ Hai:[Mở cửa cả ngày], Thứ Ba:[Mở cửa cả ngày], Thứ Tư:[Mở cửa cả ngày], Thứ Năm:[Mở cửa cả ngày]

Hình ảnh

Xem thêm:  Chợ Tân Hữu