Chinchin Bar

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 75 Hồ Tùng Mậu (1st floor, Bến Nghé, Quận 1, Việt Nam
Số điện thoại 0383 369 109
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 10.771.994.999.999.900, 106.703.741


Địa chỉ Chinchin Bar ở đâu?

75 Hồ Tùng Mậu (1st floor, Bến Nghé, Quận 1, Việt Nam

Giờ làm việc của Chinchin Bar như thế nào?

Thứ Tư:[17:00-02:00], Thứ Năm:[17:00-02:00], Thứ Sáu:[17:00-02:00], Thứ Bảy:[17:00-02:00], Chủ Nhật:[17:00-02:00], Thứ Hai:[17:00-02:00], Thứ Ba:[17:00-02:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  B21Beer, Phường 1