Chill Garden

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 180 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 096 339 79 86
Trang web foody.vn
Vị trí chính xác 107.686.418, 1.067.010.815


Địa chỉ Chill Garden ở đâu?

180 Đ. Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chill Garden như thế nào?

Thứ Năm:[16:00-03:00], Thứ Sáu:[16:00-03:00], Thứ Bảy:[16:00-03:00], Chủ Nhật:[16:00-03:00], Thứ Hai:[16:00-03:00], Thứ Ba:[16:00-03:00], Thứ Tư:[16:00-03:00]

Địa chỉ email của Chill Garden là gì?

janedoe@foody.vn, info@foody.vn, support@shopeefood.vn

Hình ảnh

Xem thêm:  Lotus Lounge