Chi nhánh Công ty UDEC- Xí nghiệp Sản Xuất Công Nghiệp

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 268 Trịnh Đình Thảo, Kim Dinh, Bà Rịa, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 0254 3741 369
Trang web udec.com.vn
Vị trí chính xác 105.050.092, 1.071.524.049


Hình ảnh

Xem thêm:  Công ty Cổ phần Xây dựng Coteccons