Chi Cục Thuế Quận Ngô Quyền, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 20 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0225 3652 933
Trang web thongtinthuebao.com
Vị trí chính xác 208.604.657, 106.692.281


Địa chỉ Chi Cục Thuế Quận Ngô Quyền ở đâu?

20 P. Phạm Minh Đức, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chi Cục Thuế Quận Ngô Quyền như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[Đóng cửa], Thứ Hai:[08:00-17:00], Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Chi Cục Thuế Huyện Lâm Hà, Đình Văn