Chè Thái – Ý Phương

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 382 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 093 333 81 28
Trang web
Vị trí chính xác 107.643.554, 1.066.680.664


Địa chỉ Chè Thái - Ý Phương ở đâu?

382 Nguyễn Tri Phương, Phường 4, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Thái - Ý Phương như thế nào?

Thứ Tư:[10:30-01:00], Thứ Năm:[10:30-01:00], Thứ Sáu:[10:30-01:00], Thứ Bảy:[10:30-01:00], Chủ Nhật:[10:30-01:00], Thứ Hai:[10:30-01:00], Thứ Ba:[10:30-01:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Mochi Sweets Nguyễn Đình Chiểu