Chè Thái Ngọc Lan

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 116 Đại lộ Hùng Vương, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam
Số điện thoại 0277 3864 025
Trang web
Vị trí chính xác 102.917.977, 10.576.701.469.999.900


Địa chỉ Chè Thái Ngọc Lan ở đâu?

116 Đại lộ Hùng Vương, Phường 1, Sa Đéc, Đồng Tháp, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Thái Ngọc Lan như thế nào?

Thứ Hai:[10:00-21:30], Thứ Ba:[10:00-21:30], Thứ Tư:[10:00-21:30], Thứ Năm:[10:00-21:30], Thứ Sáu:[10:00-21:30], Thứ Bảy:[10:00-21:30], Chủ Nhật:[10:00-21:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  Ăn vặt Mẹ Mập, TT. Tràng Bỏm