Chè Thái Biển Ngọc

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 61 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3512 1519
Trang web
Vị trí chính xác 108.030.255, 10.671.568.409.999.900


Địa chỉ Chè Thái Biển Ngọc ở đâu?

61 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chè Thái Biển Ngọc như thế nào?

Thứ Hai:[09:00-23:30], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00], Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Bánh Rán Cổ Truyền Mật Đường