Cháo gỏi vịt Quán Đôi – Củ Chi, 54 QL22, Ấp Bàu Sim

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 54 QL22, Ấp Bàu Sim, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 098 973 81 88
Trang web
Vị trí chính xác 109.476.477, 1.065.239.021


Địa chỉ Cháo gỏi vịt Quán Đôi - Củ Chi ở đâu?

54 QL22, Ấp Bàu Sim, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cháo gỏi vịt Quán Đôi - Củ Chi như thế nào?

Thứ Bảy:[08:00-21:30], Chủ Nhật:[08:00-21:30], Thứ Hai:[08:00-21:30], Thứ Ba:[08:00-21:30], Thứ Tư:[08:00-21:30], Thứ Năm:[08:00-21:30], Thứ Sáu:[08:00-21:30]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  kim Chi Quán, Thuận Tây