Chân Tay Giả Hải Phòng – Tuyến Nguyên, Tràng Minh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 632 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 0834 755 986
Trang web chantaygiahaiphong.com
Vị trí chính xác 207.882.219, 10.661.800.649.999.900


Địa chỉ Chân Tay Giả Hải Phòng - Tuyến Nguyên ở đâu?

632 Trần Tất Văn, Tràng Minh, Kiến An, Hải Phòng, Việt Nam

Giờ làm việc của Chân Tay Giả Hải Phòng - Tuyến Nguyên như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-17:00], Thứ Tư:[08:00-17:00], Thứ Năm:[08:00-17:00], Thứ Sáu:[08:00-17:00], Thứ Bảy:[08:00-17:00], Chủ Nhật:[08:00-17:00], Thứ Hai:[08:00-17:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Khu Bảo Tồn Thiên Nhiên Vĩnh Cửu, Mã Đà