Chago Tea & Café Sài Gòn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 81 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 0888 768 181
Trang web chagovietnam.com
Vị trí chính xác 10.758.294.399.999.900, 10.668.125.839.999.900


Địa chỉ Chago Tea & Café Sài Gòn ở đâu?

81 Đ. Nguyễn Trãi, Phường 2, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Chago Tea & Café Sài Gòn như thế nào?

Thứ Năm:[09:00-23:00], Thứ Sáu:[09:00-23:00], Thứ Bảy:[09:00-23:00], Chủ Nhật:[09:00-23:00], Thứ Hai:[09:00-23:00], Thứ Ba:[09:00-23:00], Thứ Tư:[09:00-23:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Phúc Tea, Mỹ Phước