CGV Hùng Vương Plaza

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Parkson Hung Vuong Plaza, 126 Hồng Bàng, Phường 12, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 1900 6017
Trang web cgv.vn
Vị trí chính xác 10.756.518.999.999.900, 1.066.624.549


Hình ảnh

Xem thêm:  Rạp Beta Giải Phóng, Phương Liệt