Century Beach

Thông tin chi tiết

Địa chỉ HM44+G54, Dương Trấn Hải Thành, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 093 563 67 86
Trang web
Vị trí chính xác 16.556.262.099.999.900, 107.655.439


Địa chỉ Century Beach ở đâu?

HM44+G54, Dương Trấn Hải Thành, Thuận An, Phú Vang, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Century Beach như thế nào?

Thứ Hai:[05:30-23:30], Thứ Ba:[05:30-23:30], Thứ Tư:[05:30-23:30], Thứ Năm:[05:30-23:30], Thứ Sáu:[05:30-23:30], Thứ Bảy:[05:30-23:30], Chủ Nhật:[05:30-23:30]

Hình ảnh

Xem thêm:  La Maison thit ngon quoc te, Trại Cau