Centre Mall Củ Chi

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 1239 TL8, Trung An, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Số điện thoại 028 3795 6666
Trang web centremall.vn
Vị trí chính xác 109.838.256, 10.657.979.909.999.900


Địa chỉ Centre Mall Củ Chi ở đâu?

1239 TL8, Trung An, Củ Chi, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Giờ làm việc của Centre Mall Củ Chi như thế nào?

Thứ Hai:[07:00-22:00], Thứ Ba:[07:00-22:00], Thứ Tư:[07:00-22:00], Thứ Năm:[07:00-22:00], Thứ Sáu:[07:00-22:00], Thứ Bảy:[07:00-22:00], Chủ Nhật:[07:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  HEAD Honda Ngọc Anh 3, Liên Nghĩa