Câu Lạc Bộ Thể Dục Thể Hình Vinh Quang, Máy Tơ

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Sân vận động, Máy Tơ, Ngô Quyền, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 090 448 04 90
Trang web
Vị trí chính xác 20.863.815.499.999.900, 1.066.959.978


Xem thêm:  Dáng Việt Fitness and Gym Centre, Đằng Lâm