Cat Ba Sandy Beach Resort, Việt Hải

Thông tin chi tiết

Địa chỉ Q344+CXC, Nam Cat island, Lan Ha bay, Cat Hai District, Việt Hải, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam
Số điện thoại 024 3926 2328
Trang web catbasandybeachresort.com
Vị trí chính xác 207.560.708, 1.070.573.941


Địa chỉ Cat Ba Sandy Beach Resort ở đâu?

Q344+CXC, Nam Cat island, Lan Ha bay, Cat Hai District, Việt Hải, Cát Hải, Hải Phòng, Việt Nam

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Nhà Nghỉ Thành Lợi, Dương Minh Châu