Cardinal Bistro_Wedding-Dalat, Phường 9

Thông tin chi tiết

Địa chỉ hẻm bên cạnh Cà phê Huế, Số 1, Ngã 3 Đường Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam
Số điện thoại 0385 640 057
Trang web business.site
Vị trí chính xác 119.539.457, 1.084.691.749


Địa chỉ Cardinal Bistro_Wedding-Dalat ở đâu?

hẻm bên cạnh Cà phê Huế, Số 1, Ngã 3 Đường Chi Lăng, Phường 9, Thành phố Đà Lạt, Lâm Đồng 670000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cardinal Bistro_Wedding-Dalat như thế nào?

Chủ Nhật:[17:00-22:00], Thứ Hai:[17:00-22:00], Thứ Ba:[17:00-22:00], Thứ Tư:[17:00-22:00], Thứ Năm:[17:00-22:00], Thứ Sáu:[17:00-22:00], Thứ Bảy:[17:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  QUÁN LẨU DÊ HOÀNG NHẬT