Căn hộ Ruby Tower

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 933V+5V4, 3 Tháng 2, Phường 8, Thành phố Vũng Tầu, Bà Rịa – Vũng Tàu, Việt Nam
Số điện thoại 094 841 33 55
Trang web
Vị trí chính xác 10.352.899.899.999.900, 10.709.469.659.999.900


Hình ảnh

Xem thêm:  Novaland Golf Park, Long Thạnh Mỹ