Cafeteria The Lagoon, TT. Lăng Cô

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 63QH+F5H, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam
Số điện thoại 098 399 14 52
Trang web
Vị trí chính xác 16.238.695, 1.080.779.872


Địa chỉ Cafeteria The Lagoon ở đâu?

63QH+F5H, TT. Lăng Cô, Phú Lộc, Thừa Thiên Huế, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafeteria The Lagoon như thế nào?

Thứ Ba:[08:00-18:00], Thứ Tư:[08:00-18:00], Thứ Năm:[08:00-18:00], Thứ Sáu:[08:00-18:00], Thứ Bảy:[08:00-18:00], Chủ Nhật:[08:00-18:00], Thứ Hai:[08:00-18:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  K.house Coffee, TT. Lăng Cô