cafe Nhã Tiên, Thạc Gián

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 3645+J65, Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 50000, Việt Nam
Số điện thoại 096 527 08 65
Trang web
Vị trí chính xác 160.565.017, 1.082.081.133


Địa chỉ cafe Nhã Tiên ở đâu?

3645+J65, Nguyễn Tri Phương, Thạc Gián, Thanh Khê, Đà Nẵng 50000, Việt Nam

Giờ làm việc của cafe Nhã Tiên như thế nào?

Thứ Bảy:[Đóng cửa], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Son Tra Retreat - Garden Lounge & Eatery