Cafe MiLaNo

Thông tin chi tiết

Địa chỉ H93W+V8F, Phường 6, Tân An, Long An, Việt Nam
Số điện thoại 097 871 87 78
Trang web facebook.com
Vị trí chính xác 105.546.887, 1.063.958.095


Địa chỉ Cafe MiLaNo ở đâu?

H93W+V8F, Phường 6, Tân An, Long An, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe MiLaNo như thế nào?

Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00], Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Lubu's House - Cake & Coffee, Phường 2