Cafe Gym Sunny, Phường 3

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 42 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam
Số điện thoại 093 716 97 00
Trang web
Vị trí chính xác 113.069.384, 1.061.066.431


Địa chỉ Cafe Gym Sunny ở đâu?

42 Hoàng Lê Kha, Phường 3, Tây Ninh, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Gym Sunny như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-21:00], Thứ Bảy:[05:00-21:00], Chủ Nhật:[05:00-21:00], Thứ Hai:[05:00-21:00], Thứ Ba:[05:00-21:00], Thứ Tư:[05:00-21:00], Thứ Năm:[05:00-21:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Xuân Hoa Gym Club