Cafe Guitar Trịnh

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 2 Bình Giã, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam
Số điện thoại 090 800 46 82
Trang web
Vị trí chính xác 10.540.795.899.999.900, 107.405.816


Địa chỉ Cafe Guitar Trịnh ở đâu?

2 Bình Giã, TT. Phước Bửu, Xuyên Mộc, Bà Rịa – Vũng Tàu 78000, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Guitar Trịnh như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[06:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh

Xem thêm:  Green Garden Café