Cafe Điểm Hẹn, Phú Hữu

Thông tin chi tiết

Địa chỉ PQWW+9QC, Lý Thái Tổ, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam
Số điện thoại 097 227 37 17
Trang web
Vị trí chính xác 107.459.273, 1.067.968.811


Địa chỉ Cafe Điểm Hẹn ở đâu?

PQWW+9QC, Lý Thái Tổ, Phú Hữu, Nhơn Trạch, Đồng Nai, Việt Nam

Giờ làm việc của Cafe Điểm Hẹn như thế nào?

Thứ Sáu:[05:00-10:00], Thứ Bảy:[05:00-10:00], Chủ Nhật:[05:00-10:00], Thứ Hai:[05:00-10:00], Thứ Ba:[05:00-10:00], Thứ Tư:[05:00-10:00], Thứ Năm:[05:00-10:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  The Coffee House - Cao Thắng Quận 3, Phường 4