Cà phê Trà sữa Thanh Như, Bình Chuẩn

Thông tin chi tiết

Địa chỉ 07/14 ĐT743,bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam
Số điện thoại 0359 726 428
Trang web
Vị trí chính xác 109.839.901, 1.067.232.952


Địa chỉ Cà phê Trà sữa Thanh Như ở đâu?

07/14 ĐT743,bình Phước A, Bình Chuẩn, Thuận An, Bình Dương, Việt Nam

Giờ làm việc của Cà phê Trà sữa Thanh Như như thế nào?

Thứ Tư:[06:00-22:00], Thứ Năm:[06:00-22:00], Thứ Sáu:[06:00-22:00], Thứ Bảy:[06:00-22:00], Chủ Nhật:[08:00-22:00], Thứ Hai:[06:00-22:00], Thứ Ba:[06:00-22:00]

Hình ảnh tham khảo

Xem thêm:  Quán Cà Phê, Liên Nghĩa